De Kunst van leven met IBD

Streefbedrag behaald Normal 8c6254f6645ab3d16dda1f31bf33f3874c91049e
van totaal € 1.250 (110%)

Op 12 en 13 april 2019 laten 17 kunstenaars zien hoe het is om te leven met IBD. Door middel van vele kunstwerken krijgt de bezoeker inzicht in het verhaal achter het beeld. Noteer deze datum in de agenda en kom naar de inspirende locatie van 't Spant in Bussum.

 Met dit kunstproject zorgt de CCUVN samen met jou voor meer bekendheid over dit ziektebeeld en de zeer ingrijpende gevolgen ervan op het dagelijks leven.

Klik op Wie, wat, waar voor meer achtegrond informatie en de kosten van inschrijving. Lees ook de voorwaarden voor deelname.

 

Klik hier voor meer informatie of schrijf je direct hieronder in. 

 

 

Tineke Markus-de Kwaadsteniet

t.markus@crohn-colitis.nl

0348432920

De Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland is een vereniging van mensen met chronische darmziektes, zoals de ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, short bowel en andere darmontstekingsziekten. De Engelse verzamelterm is IBD, Inflammatory Bowel Disease.
Het zijn onzichtbare ziektes, die vaak nog met veel schaamte, onzekerheid en taboe omgeven zijn. Met ‘De kunst van leven met IBD’ wil de vereniging meer aandacht geven aan het ziektebeeld en de mensen die ermee leven. 

Op 12 en 13 april 2019 viert de vereniging haar 40-jarig bestaan met een tentoonstelling. De locatie is 't Spant in Bussum.
Op 12 april 2019 wordt de tentoonstelling geopend door een bekende kunstenaar en zijn er genodigden. Op 13 april zal de tentoonstelling tijdens de publieksdag geopend zijn en worden 500-750 bezoekers verwacht.

Voor de tentoonstelling zijn wij op zoek naar kunstenaars die een kunstwerk willen maken over het leven met IBD. Hiervoor brengt de CCUVN de kunstenaar en een patiënt met IBD  met elkaar in contact. Wij hopen dat de kunstenaar geïnspireerd raakt door het verhaal van de patiënt en dat er zo een kunstwerk kan ontstaan. Dit kunstwerk kan een schilderij, een tekening, een gedicht, een beeld, een sieraad of een 3D-kunstwerk zijn.

Onze vakfotograaf, Joris Aben (lhttp://www.jorisaben.nl), maakt foto's van de kunstwerken, de kunstenaar en de patiënt. Deze komen in een boek, samen met teksten over het kunstwerk, de kunstenaar en de patiënt.

 

Doe mee!

Inschrijven kan tot 31 augustus 2018

Inschrijven voor De kunst van leven met IBD
De tentoonstelling ‘De kunst van leven met IBD’ wordt gehouden op vrijdag 12 april 2019 van 15.30-20.00 uur en zaterdag 13 april 2019 van 10.00-16.00 uur in 't Spant in Bussum. Aanmelden kan tot en met zondag 31 augustus 2018. Samen met de curator bekijken we jouw voorstel en daarna ontvang je een reactie. Voor 15 september 2018 heeft iedere kunstenaar bericht ontvangen. De locatie heeft ruimte voor maximaal 20-25 kunstenaars.

Kosten
Deelname aan de twee dagen kost € 50,00* voor een presentatie van ‘plat’ werk aan de muur, een podium voor 3D- werk kost  € 50,00 (plus kosten huur podium), een tafel voor werk met sieraden kost € 50,00 (plus kosten huur tafel).

Deelname voor slechts één van de dagen is niet mogelijk. De kunstenaar dient de vrijdag en zaterdag aanwezig te zijn. Voor de verdere voorwaarden verwijzen we naar de informatie die op deze site kunt vinden, onder het kopje 'Voorwaarden en kosten deelname'.

De inzending wordt beoordeeld op basis van een CV en foto’s van het werk of via een internetsite of portfolio. Zowel professionele als amateur kunstenaars kunnen deelnemen aan dit evenement. Na inschrijving volgt een bevestiging. Inschrijven kan alleen via het inschrijfformulier https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/kunstvanlevenmetibd

*Hierbij inbegrepen zijn de versnaperingen op de vrijdag en de lunch en versnaperingen op de zaterdag.

In contact met een patient
De kunstenaar wordt door de CCUVN in contact gebracht met een patiënt met IBD die zijn of haar ervaringsverhaal wil vertellen. Mocht de kunstenaar zelf IBD-patiënt zijn of iemand kennen met een van de ziektes, dan kan hij/zij zich ook inschrijven.  Dit moet wel aangegeven te worden op het inschrijfformulier.

De kosten voor deelname aan de twee dagen van 'De kunst van leven met IBD' bedragen € 50,00*, plus eventuele huurkosten podium of tafel. Deelname is voor beide dagen, deelnemen op slechts één van beide dagen is niet mogelijk.

*Hierbij inbegrepen zijn de versnaperingen op de vrijdag en de lunch en versnaperingen op de zaterdag.

Presentatie
Voor de deelnamekosten krijgen de kunstenaars één van de onderstaande presentatiemogelijkheden, afhankelijk van het werk:

- ‘Plat werk’ aan de muur: voor hangend werk 5 meter breed, 2,5 meter hoog. Maximaal 20 plekken.

- Podium: voor 3D-werk,  3 x 1 meter breed. 20, 40, 60, 80 of 100 cm hoog. Maximaal 5 beschikbaar.

- Tafel: voor klein werk: 2 x 1 meter. Afgedekt met zwarte stof. Maximaal 5 plaatsen.

Verkoop kunst
Het kunstwerk kan en mag verkocht worden op de aangeven dagen, maar blijft tentoongesteld tijdens de twee dagen. Van de opbrengst van het kunstwerk komt 15 procent ten goede aan de Crohn en Colitis Ulcerosa Vereniging Nederland.

Afmelden
Uiterlijk 15 september 2018 krijgen de aangemelde kunstenaars bericht of zij zijn geselecteerd. De betaalde inschrijfkosten, minus € 5.00 administratiekosten, worden terugbetaald als het kunstwerk niet geselecteerd wordt. Mocht de kunstenaar na selectie en betaling onverhoopt moeten afmelden,  dan dient dit voor 1 oktober 2018 te gebeuren. Dan worden er geen kosten in rekening gebracht. Wanneer dit gebeurt na 1 oktober 2018, dan kunnen we helaas de kosten voor deelname niet restitueren. Afmeldingen moeten schriftelijk of via de mail worden gedaan aan het contactadres.

Stroom
De stroom is inclusief. Kunstenaars dienen te zorgen voor een deugdelijke en geaarde verdeelstekker. Ondeugdelijke verdeelstekkers mogen op last van de brandweer niet worden gebruikt. De verantwoordelijkheid ligt hier bij de kunstenaars.

Selectie
Alle inschrijvingen worden beoordeeld, met als doel tot een evenwichtig aanbod te komen. Bij de selectie wordt gekeken naar de kwaliteit en diversiteit van het werk.

Indeling
De organisatie stelt zelf een indeling samen en op basis daarvan vindt aanwijzing van plek plaats. 

Verantwoordelijkheid voor het werk
Kunstenaars blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het werk ten tijde van het evenement. Het werk wordt niet door de CCUVN verzekerd tijdens het evenement. De organisatie en de locatie aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade en/of diefstal aan werken of goederen van de deelnemers. De kunstenaar is verantwoordelijk voor een nette presentatie van het werk.

Nalatigheid
Bij nalatigheid of wangedrag van een deelnemer heeft de organisatie het recht iemand van de deelnemerslijst te schrappen. Daarmee vervallen alle bovengenoemde rechten. Het inschrijfgeld zal niet worden gerestitueerd.

Overmacht
Mocht kort voor of tijdens het evenement besloten worden om deze af te lasten om redenen buiten de invloedssfeer van de CCUVN (bijv. extreme weersomstandigheden, schokkende gebeurtenissen) dan is het niet mogelijk de organisatie aansprakelijk te stellen voor gemaakte directe of indirecte kosten.

Bekijk alle
26-03-2019 | 19:28 Aan: Kunst in het leven met IBD
26-03-2019 | 13:55 Aan: Kunst in het leven met IBD
23-03-2019 | 19:50 Aan: Kunst in het leven met IBD
22-03-2019 | 11:58 Aan: Kunst in het leven met IBD
19-03-2019 | 19:06 Aan: Kunst in het leven met IBD